top of page

Debittering

Rådgivning

Om du hamnar i en tvist kan du börja med att få juridisk rådgivning. Denna rådgivningen får du betalar själv. Om du saknar eller har låg inkomst kan Rättshjälpsmyndigheten stå för 1 timmes rådgivningskostanden och den andra timmen betalar du själv för.

 

Är den som får rådgivning under 18 år kan Rättshjälpsmyndigheten betala upp till två timmarna. Man kan få rådgivning i alla rättsliga frågor och rådgivning är en förutsättning för att beviljas rättshjälp.

Rättskydd

Är det ett tvistemål täcker rättsskyddet i din hemförsäkring i flera fall våra kostnader, förutom självrisken, som är den procentsats av totalsumman ditt försäkringsbolag beslutar att du ska betala. Därutöver täcker rättsskyddet vissa utredningskostnader och, för det fall du förlorar målet, motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddet är dock begränsat till ett visst maxbelopp.

Vi på Hendel Juristbyrå hjälper dig att göra ansökan till ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Har du ingen hemförsäkring eller om den inte täcker din tvist, kan du i vissa typer av mål ansöka om rättshjälp. Den täcker dina egna rättegångskostnader men beroende på dina ekonomiska förhållanden, betalar du själv en rättshjälpsavgift mellan 2 – 40 % av den totala kostnaden. Rättshjälpen täcker ditt ombuds arbete upp till 100 timmar. Tjänar du mer än 260 000 kr per år, efter beloppsavdrag för minderåriga barn och avdrag för vissa skulder, kommer du inte att beviljas rättshjälp.

Vi på Hendel Juristbyrå hjälper dig att göra ansökan avseende rättshjälp.

Kontakta Oss

Skriv till oss för frågor eller funderingar

Stort tack! Vi återkommer inom två arbetsdagar.
bottom of page